S�STEM �ZELL�KLER�

1 Adet Domain Bar�nd�rma
100 MB Disk Alani
20 MB Mailbox Boyutu
WebMail Destegi
Web Sayfasi Istatistikleri
Site Sonras� E�itim ve Destek

Tüm bu özellikler dahilinde sitenizi haz�rl�yoruz
Bu Pakette �ste�iniz Üzerine Ek Ücret �le Size Özel Admin Paneli Haz�rl�yoruz.

Standart Paket

1 Adet Domain Bar�nd�rma
500 MB Disk Alani
25 MB Mailbox Boyutu
WebMail Destegi
Web Sayfasi Istatistikleri
Site Sonras� E�itim ve Destek

T�m bu �zellikler dahilinde sitenizi haz�rl�yoruz
Size �zel Haz�rlam�� oldu�umuz Türkçe Admin Paneli �le �stedi�iniz Zaman �çerik Yaz�lar�n�zda De�i�iklik Yapabilirsiniz.

Full Paket

1 Adet Domain Bar�nd�rma
1 Gb (1000 MB) Disk Alani
50 MB Mailbox Boyutu
WebMail Destegi
Web Sayfasi Istatistikleri
Site Sonras� E�itim ve Destek

Tüm bu özellikler dahilinde sitenizi haz�rl�yoruz
Size Özel Haz�rlam�� oldu�umuz Türkçe Admin Paneli �le �stedi�iniz Zaman �çeri�ini De�i�tirebilirsiniz.

S�STEM �ZELL�KLER�

1 Adet Domain Bar�nd�rma
2GB (2000 MB) Disk Alani
100 MB Mailbox Boyutu
WebMail Destegi
Web Sayfasi Istatistikleri
Site Sonras� E�itim ve Destek

Tüm bu özellikler dahilinde sitenizi haz�rl�yoruz
Size Özel Haz�rlam�� oldu�umuz Türkçe Admin Paneli �le �stedi�iniz Zaman �çeri�ini De�i�tirebilirsiniz.
Genel �leti�im

Genel �leti�im Dersi Konu Anlat�mlar�n�n Oldu�u Dökümanlar� �ndir.

Meslek Eti�i

Meslek Eti�i Dersi Konu Anlat�mlar�n�n Oldu�u Dökümanlar� �ndir.

Entegre Ofis

Entegre Ofis Dersi Konu Anlat�m PowerPoint Sunumu �ndir

Turbo C ve Örnekleri

Turbo C ve Öreneklerini �nceleyip �ndirebilirsiniz.

Devam�
Sosyal Medya
https://plus.google.com/u/0/

Google Yazar Ki�isel Sayfam

Referans 2
kar platform gebze

Site : www.karplatform.com

Gebze Kar Platform , Vinç, Forklift, Kurtar�c� ve Nakliye �irketi
Site Sahibi : Re�at Kar

Siteye Git
Referans 3
naca_turizm_referans_resmi

Site : www.karplatform.com

Personel Ta��mac�l�� , Ö�renci Ta��mac�l�� , Özel Tur Ve Geziler, Ayr�ca V�B Hizmetleri Vermektedir.

Siteye Git
Referans 4
trans-mer

Site : www.trans-mer.com.tr

Sosyal hizmetler, Ta�eronluk, Personel Temini, Temizlik, Gayrimenkul, Galeri, Turizm Hizmetleri Vermektedir.

Siteye Git